ΜΠΕΪΣΠΛΑΣΤ ΑΒΕΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ, ΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
Τηλέφωνο 210 3420054

| Ισολογισμός 2012 |